Mostrando 9 resultados

Descripción archivística
Subfondo
Opciones avanzadas de búsqueda
Imprimir vista previa Ver :

Sol·licituds de certificats professionals

Registra els expedients de sol·licituds de certificats professional del tipus A, B, C, D i E. Aquests són els permisos per poder establir indústries fusteres. És una informació destacable ja que alberga el tipus d’indústria que és i la maquinària que posseeix entre els anys 1940 i 1950.

Autoritzacions per la creació, ampliació o segregació de vedats de caça

Aquí s’autoritza a societats de caçadors poder caçar en vedats. Conté certificacions cadastrals de finques particulars per assenyalar els vedats. També s’inclouen plànols topogràfics de la situació dels vedats. La documentació està compresa entre 1935 i 1984. L’accés és restringit. Cal guaitar la secció E pel concernent als vedats de caça major.

Oficis

Contractes amb fusters, comunicacions amb industrials i amb ajuntaments, traspassos d’aprofitaments, subhastes de llenya,
etc. des de 1938 fins 1969.

Inspeccions

Inspeccions realitzades a indústries fusteres on revisen que la maquinària que disposen és la que declaren entre 1961 i 1977. L’accés és restringit.

Estadística

Informació anual d’indústries forestals realitzant una estadística de la totalitat de les indústries forestals i, a més, recollides per domicili de la fàbrica i no per domicili fiscal des de 1962 a 1967.