Mateu Castelló i Mas

Original Objeto digital not accessible

Área de identidad

Tipo de entidad

Persona

Forma autorizada del nombre

Mateu Castelló i Mas

Forma(s) paralela(s) de nombre

  • Mateo Castelló Mas

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

Identificadores para instituciones

Área de descripción

Fechas de existencia

1935 - 2015

Historia

Mateu Castelló i Mas (Palma, Mallorca, 1935-2015 va ser un enginyer forestal mallorquí. Es llicencià l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Monts de la Universitat de Madrid, en Dret a la Universitat de Barcelona i es diplomà en Enginyeria Ambiental per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de la Universitat de València.

Membre del cos d'Enginyers de monts de l'Estat, treballà a l'Institut per a la Conservació de la Natura (ICONA) a Lleida i a les Illes Balears, des del 1971 al 2000 el fou cap provincial, i quan aquest servei fou transferit al Govern de les Illes Balears, fou cap dels serveis de conservació de la natura a les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient. Endemés, del 1979 al 1985 fou nomenat Delegat del Ministeri d'Agricultura d'Espanya a les Illes Balears, càrrec des del qual organitzà els serveis contra els incendis forestals i coordinà un inventari d'espais naturals que ha estat bàsic per a la Llei d'Espais Naturals de Balears. Ha estat director de l'Europarc el 2001-2002. El 2008 va rebre el Premi Ramon Llull.

Lugares

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Mandatos/fuentes de autoridad

Estructura/genealogía interna

Contexto general

Área de relaciones

Área de puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por lugar

Occupations

Área de control

Identificador de registro de autoridad

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación, revisión o eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Notas de mantención

  • Portapapeles

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados